Элекран Софт, лицензионное программное обеспечение

No images

Главная Про компанію

Про компанію

Сьогодні багато підприємств, прагнучи підвищити свою конкурентоспроможність та ефективність, змушені серйозно розбудовувати IT-інфраструктуру, вирішувати питання автоматизації проектних та конструкторських підрозділів. Вичерпавши можливості вирішення цих складних завдань власними силами та усвідомлюючи темпи розвитку сучасних інформаційних технологій, підприємства все частіше звертаються до професійних консультантів у галузі САПР. Компанія ТОВ «Елекран Софт» надає повний спектр послуг у рамках автоматизації проектування та подальшої підготовки виробництва.

 

Підготовка
Ця стадія включає перші контакти із замовником, обговорення цілей та конкретних завдань, ґрунтовне знайомство профільних фахівців замовника з пропозиціями та можливостями компанії ТОВ «Елекран Софт». Проходять переговори, прояснюються ролі ТОВ «Елекран Софт» та замовника у загальному процесі, попередньо визначаються учасники проекту з обох сторін. На етапі підготовки закладаються засади реалізації проекту.
Обстеження підприємства
На цьому етапі визначається поточний стан підприємства: проводиться оцінка стану технічної бази (стан локальних обчислювальних мереж, наявність обчислювальної техніки, периферійного обладнання для широкоформатного сканування та друку, серверних потужностей);
• проводиться аналіз структури проектної частини, визначається рух інформаційних потоків, аналізуються особливості технології та організації виробництва;
• аналізуються використовувані програмні засоби, їх версії, а також кількість ліцензій, що використовуються;
• вивчаються можливості інтеграції вже наявних інструментів та засобів;
• обліковується рівень підготовки персоналу.
Дані, зібрані на цьому етапі, є основою для вироблення обґрунтованих рішень, що стосуються подальшої реалізації проекту.
За результатами обстеження та з урахуванням завдань, які вирішуються проектними, конструкторськими та виробничими підрозділами замовника, фахівці компанії ТОВ «Елекран Софт» формують пропозиції, що включають програмно-апаратні та організаційно-технічні рішення, які надаються замовнику та можуть бути обґрунтуванням для повномасштабної або часткової комплексної автоматизації .
Як правило, ця послуга здійснюється на основі окремого договору про обстеження, що укладається між ТОВ «Елекран Софт» та замовником.
Планування
Ціль цього етапу — вироблення альтернативних рішень за результатами обстеження. Здійснюється розробка стратегії та тактики змін (з урахуванням можливого опору змінам з боку персоналу підприємства-замовника).
Насамперед розробляються концепція та генеральна схема автоматизації підприємства, потім — технічні вимоги до майбутньої системи загалом та до її окремих компонентів. Відбувається формування тематичних робочих місць спеціалістів структурних підрозділів (автоматизовані робочі місця (АРМ) розробника генплану, монтажника, технолога, будівельника, розрахунка тощо). Відповідно до генеральної схеми автоматизації підприємства тематичні робочі місця ув'язуються у єдину систему.
На основі сформованих тематичних робочих місць, а також наявних коштів та з урахуванням структури підприємства виконується розробка замовленої специфікації на програмно-апаратні засоби, що формують комплексну систему автоматизації проектних робіт.
Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестицій може виконуватись
• силами замовника з необхідною інформаційною та консультаційною підтримкою з боку ТОВ «Елекран Софт», що базується на наявному досвіді та знанні галузевої специфіки;
• силами ТОВ «Елекран Софт» із необхідною інформаційною підтримкою з боку замовника, пов'язаною з наданням необхідних даних щодо його фінансово-господарської діяльності.
Після розробки ТЕО обговорюються та узгоджуються можливі схеми фінансування (одноразова закупівля, товарний кредит, поетапна оплата, лізинг).
Ключовим для успіху проекту автоматизації є здійснення комплексу організаційно-технічних заходів. На цьому етапі відбувається формування та затвердження плану таких заходів - у тому числі підготовка розпорядчої документації, що включає:
• наказ про формування робочої групи;
• плани-графіки налагодження автоматизованих тематичних робочих місць фахівців, що впроваджуються;
• плани-графіки технічних консультацій, які надає компанія ТОВ «Елекран Софт» співробітникам структурних підрозділів замовника;
• план створення постійно діючого навчального класу для навчання фахівців замовника та освоєння запропонованих рішень (склад навчальних місць, оснащення навчального класу програмними та технічними засобами, методичними вказівками, необхідними посібниками, посібниками користувача);
• програму та план-графік навчання фахівців із призначенням відповідальних виконавців від відділу САПР та кожного структурного підрозділу;
• плани-графіки реалізації пілотних проектів (за складом та структурою проекту, за складом учасників);
• наказ про впровадження на підприємстві системи документообігу;
• узагальнений план-графік створення та впровадження комплексної системи автоматизації проектних робіт, що включає перелічені етапи впровадження та закупівлі програмно-технічних засобів
На цьому етапі між ТОВ «Елекран Софт» та замовником укладається договір про довгострокову співпрацю в галузі інформаційних технологій.
Впровадження
Найбільш тривалий етап: при реалізації різних проектів може тривати від кількох тижнів до двох років. У ході цього етапу оцінюється економічна ефективність та здійсненність пропозицій, підготовлених ТОВ «Елекран Софт» для замовника. Можуть виникати нові складності та виявлятися неточності у плануванні. Здійснюється коригування планів та пропозицій відповідно до уточнених вимог.
Це не лише найдовший, а й найскладніший етап: він вимагає серйозних спільних зусиль ТОВ «Елекран Софт» та замовника. Запорукою успіху є максимально активна участь вищого керівництва підприємства-замовника у процесі впровадження.
Ліцензування (постачання) програмного забезпечення
Ліцензійне програмне забезпечення є сьогодні найважливішою частиною інформаційної системи підприємства та одним із найцінніших його активів. Грамотне управління програмним забезпеченням суттєво підвищує ефективність всього бізнесу, усуває ризик порушення авторських прав, дозволяє уникнути надлишкових витрат на придбання та обслуговування програмного забезпечення, правильно спланувати витрати.
Компанія ТОВ «Елекран Софт» є, з одного боку, розробником програмного забезпечення, а з іншого — офіційним представником (дистриб'ютором, дилером, реселлером тощо) багатьох провідних зарубіжних та вітчизняних компаній-розробників програмного забезпечення в галузі автоматизації проектування, підтверджує своє право на постачання тих чи інших програмних продуктів відповідними документами: свідоцтвами про офіційну реєстрацію програм для ЕОМ, що видаються агентством з патентів та товарних знаків, та договорами з правовласниками.
За серйозного та зваженого підходу підприємства до питань ліцензування ПЗ витрати на його придбання можуть бути оптимізовані. Вирішуючи ці питання в рамках всього підприємства, холдингу, корпорації, визначаючи обсяги та плануючи закупівлі на рік і більше вперед, замовник отримує величезні переваги у вигляді значних пільг та знижок від стандартних цін ліцензій, рекомендованих розробником.
Постачання сформованих автоматизованих робочих місць (АРМ) фахівців
На даному етапі відбувається постачання, інсталяція, налаштування та відпрацювання автоматизованої технології проектування на спеціалізованих (тематичних) робочих місцях спеціалістів структурних підрозділів. Склад автоматизованих робочих місць до цього моменту вже сформовано відповідно до технічних вимог, відпрацьованих на етапі планування.
Навчання
Для повної реалізації можливостей нових технологій потрібний професійно навчений персонал. Компанія ТОВ «Елекран Софт» прагне максимально адаптувати процес навчання до бізнес-процесів підприємства-замовника.
Навчання з базовим програмним забезпеченням здійснюють професійні сертифіковані інструктори. Як правило, проведенню навчання передує тестування, що допомагає сформувати навчальні групи, виходячи з рівня підготовки майбутніх слухачів та їх навичок роботи з програмним забезпеченням.
Навчання може бути проведено в навчальному класі замовника, тобто без повного відриву від виробництва або компанії ТОВ «Елекран Софт. Можливе навчання і у спеціалізованих навчальних центрах-партнерах ТОВ «Елекран Софт». Після закінчення навчання, яке завершується тестуванням, фахівці замовника одержують сертифікати міжнародного зразка.
Пілотний проект
Як пілотний вибирається невеликий за обсягом проект (з числа виконаних раніше або нових), найбільш характерний для підприємства-замовника.
При реалізації пілотного проекту виконуються персоналізовані налаштування автоматизованих робочих місць спеціалістів структурних підрозділів, зайнятих у проекті, - під управлінням системи управління проектними даними у мережевому режимі роботи. У рамках пілотного проекту відбувається налагодження взаємодії між спеціалістами кожного відділу та групи, а також відпрацьовується узгоджена спільна робота всіх відділів та ГІПу. Організується обмін інформацією із субпідрядниками, замовниками та іншими зацікавленими сторонами. За результатами виконання пілотного проекту виноситься рішення про запуск системи у дослідну експлуатацію.
Дослідна експлуатація
На цьому етапі впровадження відпрацьовуються технологічні рішення та враховуються зауваження, сформульовані під час виконання пілотного проекту.
В рамках дослідної експлуатації вирішуються також такі завдання:
• перевіряється працездатність всіх компонентів системи (комплекс для переведення паперового архіву в електронний вигляд, об'єктно-орієнтований електронний архів, автоматизовані робочі місця проектувальників, СУБД та система управління проектними даними) у процесі виконання реальних проектів з повним розпаралелюванням процесу проектування;
• здійснюється стикування всіх компонентів системи в єдиний комплекс (у мережевому режимі роботи) — із забезпеченням ефективної обробки вхідної та вихідної інформації для отримання проектних рішень, які суворо відповідають технічному завданню на проектування та вимогам стандартів;
• проводиться підготовка інформаційного забезпечення (модулі адаптації системної частини компонентів системи для оформлення проектної документації відповідно до вимог стандартів СТП, ЕСКД та СПДС, бази даних обладнання та матеріалів російських виробників, русифіковані посібники та навчальні курси користувачів) для адаптації АРМ проектувальників під вимоги вітчизняних проектних організацій;
на базі інженерних комплексів забезпечується централізований випуск проектно-кошторисної документації, друк документів з паралельним протоколюванням та отриманням відповідного звіту наприкінці календарного періоду (ким та скільки надруковано документів); структурується і систематизується документація, що випускається, забезпечується економія витратних матеріалів;
• розробляється стандарт підприємства, що забезпечує однаковість вихідних документів (колір, стилі ліній, типи шрифтів, що використовуються, формати документів), упорядковується доступ до архіву ПСД.
Тиражування та запуск системи у промислову експлуатацію
За результатами дослідної експлуатації здійснюється тиражування робочих місць (АРМ) з охопленням усіх спеціалістів структурних підрозділів. Все проектне виробництво переводиться на роботу в єдиній комплексній системі автоматизованого проектування та управління проектними даними. Основним результатом цього етапу є суттєве скорочення термінів і вартості виконуваних робіт, підвищення якості ПСД, що випускається. При цьому основний ефект від запровадження комплексної системи автоматизованого проектування досягається за рахунок чіткого управління та планування робіт усіх учасників процесу проектування:
• директор з виробництва, головний інженер (головний конструктор) забезпечуються засобами загального контролю та управління ходом виконання всіх робіт з різних проектів (з найвищим рівнем доступу); ДІП, головний спеціаліст (конструктор), начальник відділу мають у розпорядженні інструменти видачі завдань та контролю строків виконання робіт, календарного планування та контролю ходу проектування, погодження та затвердження документації відповідно до статусу та прав доступу;
• керівник середньої ланки (керівник групи та сектора, провідний спеціаліст) забезпечуються засобами контролю та планування строків виконання робіт, комплектності документації, завантаженості виконавців, номенклатури сортаменту обладнання та матеріалів тощо;
• проектувальник (конструктор, технолог, інженер і т.д.) забезпечуються інструментами швидкого пошуку інформації про об'єкти, що розробляються або супроводжуються (проекти, типові рішення, обладнання та матеріали, найбільш ефективні проектні рішення тощо);
пошуку документів, пов'язаних з об'єктами, та іншої необхідної інформації;
контролю комплектності документації, що готується;
запозичення проектних рішень з інших проектів;
ведення багатоваріантного проектування;
зменшення кількості помилок, що виникають на всіх стадіях розробки та супроводу проектів;
отримання попередніх та остаточних звітів (специфікацій, відомостей тощо);
зниження витрат працювати з документацією під час переходу до прогресивним електронним методам розробки документов.
На етапі впровадження (четвертий етап) укладається ряд окремих договорів на постачання програмно-апаратних засобів системи автоматизації проектування та управління проектними даними, навчання фахівців, виконання пілотного проекту тощо.
Підведення підсумків
На цьому етапі відбувається оцінка результатів спільної роботи ТОВ «Елекран Софт» та замовника. До етапу підбиття підсумків доцільно розпочинати не раніше як через півроку після запуску системи в промислову експлуатацію — за цей час виявляються проблемні місця, формулюються пропозиції щодо їх усунення, даються рекомендації щодо напрямів подальшого розвитку системи.
Супровід
Технічний супровід передбачає підтримку роботи системи в режимі «гаряча лінія» телефоном та електронною поштою (так само за допомогою популярних засобів зв'язку: Skype, ICQ та віддалений доступ до ПК). За потреби фахівці ТОВ «Елекран Софт» та підприємства-замовника здійснюють спільні роботи для вирішення нестандартних ситуацій. В рамках технічного супроводу може здійснюватися адаптація інформаційного та програмного забезпечення, що використовується, включаючи безпроблемну передачу даних у найбільш поширених графічних форматах, а також у форматах найбільш поширених баз даних.
Можлива спільна розробка баз даних обладнання, трубопроводів, будівельних конструкцій, кабелів, типових та конструктивних рішень тощо.
Інформаційний супровід
Інформаційний супровід передбачає своєчасне інформування замовника про появу нових версій програмних продуктів, що використовуються, нових підходів до використання інформаційних технологій. Інформаційний супровід включає участь представників замовника у тематичних семінарах та конференціях, регулярне постачання корпоративних інформаційних матеріалів ТОВ «Елекран Софт» тощо.
Передплата
Підписка на програмне забезпечення, що поставляється ТОВ «Елекран Софт», дозволяє замовнику своєчасно отримувати та використовувати «свіжі» версії програмних продуктів, більш точно планувати свої витрати на тримання та розвиток системи автоматизації проектних робіт, формувати бюджет за цими статтями.
Перехід підприємства на нові версії програмних продуктів передбачає навчання фахівців замовника роботи з цими версіями. Навчання може обмежуватися співробітниками відділу САПР, які супроводжують роботу проектних підрозділів, або здійснюватись у масштабі всього підприємства.
Підставою до виконання робіт цьому етапі може бути договір про технічну підтримку. Окремі договори можуть укладатися на розробку та підтримку баз даних, навчання спеціалістів.
Нові версії програмних продуктів замовник отримує автоматично, в міру їх появи — за умови, що разом із придбанням ліцензій на програмні продукти було оформлено підписку на оновлення.
Компанія ТОВ «Елекран Софт», виконуючи замовлення консалтингу та інжинірингу в галузі комплексної автоматизації проектування, співпрацює із замовником як за повним циклом робіт, що включає всі перераховані вище етапи, так і за окремими етапами (обстеження або ліцензування програмного забезпечення, навчання фахівців тощо). д.). Перелік робіт визначається насамперед готовністю самого підприємства – фінансової, технічної, організаційної – до впровадження засобів комплексної автоматизації проектного виробництва.

 

 

 

 

 

 

o_d
Україна, 65022,
м. Одеса,
вул. Малиновського 16а, офіс 211
Fax_048_728-78-44
+38 (067) 01-07-001
  електронна пошта
 elecran@elecran.com.ua
                support@elecran.com.ua
    Запит на тех. підтримку:
Yandex.Metrika
#